В связи с военными действиями в стране розыгрыш временно приостановлен!

Офіційні правила проведення розіграшу

«Vorhut»

 • 1. Терміни та загальні положення Правил:
  • 1.1. «Розіграш» – рекламна акція під умовною назвою «Vorhut», що проводиться з метою залучення уваги потенційних споживачів до торгової марки Vorhut та стимулювання продажів цих товарів. УВАГА! Цей розіграш не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
  • 1.2.Офіційні правила розіграшу (надалі – «Правила») розміщуються на сайті https://vist.market/ Коротка інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна:
   - на сайті https://vist.market/;
   - на youtube-каналі Vist в описі під відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=P1eZ4TapnsM&t=4s
  • 1.3. «Доба» – відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.
  • 1.4. «Територія проведення Розіграшу» – Розіграш проводиться виключно на території̈ України, за винятком тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополя, а також зони проведення ООС.
  • 1.5. «Повний період проведення Розіграшу»: з «00» годин «00» хвилин 01 січня 2022 року до «23» годин «59» хвилин 26 грудня 2022 року включно. Останній день реєстрації чеків в Акції – «23» годин «59» хвилин 26 грудня 2021 року за київським часом.
  • 1.6. «Щомісячний розіграш»: в рамках Розіграшу шомісяця буде провдитись розіграш подарунків серед всіх учасників, які виконали всі вказані умови.
  • 1.7. «Умови та дати щомісячного розіграшу»: кожного місяця з 1- го по 7 число будуть оновлюватися умови та дати розіграшу на наступний місяць під цим відео https://www.youtube.com/watch?v=P1eZ4TapnsM&t=4s
  • 1.8. «Унікальний Учасник Розіграшу» (далі – «Учасник Розіграшу»)– Учасник Розіграшу (детальніше у Розділі 3 цих Правил), який виконав умови Акції згідно з даними Правилами.
  • 1.9. «Товари, що беруть участь у Розіграші» –надалі «Призи»: товари торгових марок, що представлені ТОВ «ВІСТ ГРУП», з асортиментом можна ознайомитись за посиланням: https://vist.market/.
  • 1.10. «Щомісячні Призи» - перелік Призів буде оновлюватися щомісяця з 1 по 7 число та публікуватися під цим відео: https://www.youtube.com/watch?v=P1eZ4TapnsM&t=4s
  • 1.11. «Переможець» – Учасник Акції, який відповідно до цих Правил отримав право на отримання подарунку Акції.
  • 1.12. «Результати щомісячного Розіграшу» - Відеозвіт розіграшу буде публікуватися на youtube-каналі Vist.
 • 2. Відомості про організатора Розіграшу:
  • 2.1. Організатор Розіграшу: Організатором Акції є ТОВ «ВІСТ ГРУП» (надалі – «Організатор»), код ЄДРПОУ 33326775, місцезнаходження: 41100, м. Шостка, вул. Привокзальна, б.1А, електронна пошта pr@new-vist.com для запитань щодо участі в Розіграші.
  • 2.2. Організатор має право залучити будь-яких третіх осіб до проведення Розіграшу.
  • 2.3. Організатор Акції має право скасувати проведення Акції або змінити ці Правила, попередивши про це Учасників шляхом публікації повідомлення про скасування Акції або зміни Правил на сайті Акції на сайті https://vist.market/ (надалі – «Сайт) та youtube-каналі Vist.
 • 3. Учасники Розіграшу, їхні права та обов'язки:
  • 3.1. Особи, які відповідають умовам пунктів 3.2.-3.3. цих Правил, та виконали вимоги, встановлені цими Правилами, визнаються Учасниками Розіграшу.
  • 3.2. В Розіграші можуть брати участь фізичні особи-громадяни України, яким на момент проведення Розіграшу вже виповнилось 18 років.
  • 3.3. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ньому участь:
   - працівники Організатора та члени їхніх сімей;
   - іноземці та особи без громадянства;
  • 3.4. Участь в Розіграші осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
  • 3.5. Учасники мають права і обов’язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.
  • 3.6. Учасник під час участі у Розіграші зобов’язується:
   - дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
   - дотримуватися вимог користування Сайтом;
   - зазначати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
   - свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
   - не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Розіграші та участі у Розіграші інших Учасників.
  • 3.7. Беручи участь в Розіграші, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами, повну й безумовну згоду з ними, в тому числі згоду на обробку його персональних даних.
  • 3.8. Учасник Розіграшу, який не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Розіграші та на отримання подарунків Розіграшу.
  • 3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Розіграшу, позбавляє його права на отримання подарунку Розіграшу.
  • 3.10. Організатор Розіграшу залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші Учасників, які порушили зазначені вище гарантії та будь-які умови даних Правил.
  • 3.11. Учасник Розіграшу, який не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші та на отримання Подарунків Розіграшу.
 • 4. Порядок участі в Розіграші та порядок визначення Переможців
  • 4.1. Для того, щоб взяти участь в Розіграші, будь-якій особі, яка відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, необхідно протягом Періоду проведення Розіграшу вчинити наступні дії у наступній послідовності:
  • 4.1.1. Виконати умови поточного місяця, що публікуються 1 раз на місяць на youtube-каналі Vist під відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=P1eZ4TapnsM&t=4s
  • УВАГА! Відповідальність за коректние дотримання та виконання всіх умов Розгірашу на youtube-каналі Vist несе Учасник Розіграшу. У разі помилки при виконанні або не виконанні всіх умов Учасник не матиме можливості отримати Подарунки Розіграшу.
  • 4.2. Коли одна з умов Розіграшу буде залишити коментар під конкретним відеооглядом на youtube-каналі Vist Учасник може залишати необмежену кількість коментарів під вказанам в умовах відео.
  • 4.3. Визначення Учасників Розіграшу, які отримують Подарунки Розіграшу (надалі також «Переможці»), здійснюється таким чином:
  • 4.3.1. Подарунки Розіграшу, зазначаються у описі під відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=P1eZ4TapnsM&t=4s> , що змінюються щомісяця під цим же відео.
  • 4.3.2. Розіграш проводиться серед всіх учасників місяця за допомогою сервісу випадкового вибору переможця зі списку Учасників на сайті https://youtogift.com/
  • 4.3.3. Організатор перевіряє точність виконання умов Розіграшу поточного місяця. Якщо всі умови виконані точно – Учасник стає одним з Переможців.
  • 4.3.4. Процес Розіграшу буде зафіксований на відео та опублікований на youtube-каналі Vist у загальному доступі.
 • 5. Подарунки Розіграшу та порядок їх отримання.
  • 5.1. «Подарунки Розіграшу» (надалі – «Подарунки»):
  • 5.1.1.  Комплектація та зовнішній вигляд Подарунків визначається Організатором Акції.
  • 5.2. Кількість Подарунків Акції є обмеженою та становить кількість, визначену щомісяця в умовах щомісячного розіграшу на youtube-каналі Vist.
  • 5.3. Зовнішній вигляд Подарунків Акції (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображень у рекламно-інформаційних матеріалах.
  • 5.4. Можливість отримати Подарунки отримують виключно ті Учасники Акції, котрі повністю та належним чином виконали умови Правил.
  • УВАГА! Для отримання Подарунку Акції Переможцю необхідно написати лист на електронну адресу: pr@new-vist.com
  • 5.5. Визначення Переможців Акції, які отримують право одержати Подарунки, здійснюється відповідно до розділу 4 цих Правил.
  • 5.6. Подарунки, надсилаються Переможцю після того, як він звернувся на вказану електронну адресу та надав дані для відправки поштою Подарунку.
  • 5.7. Протягом 6 (шести) місяців з дати визначення Переможців Організатор чекає на зворотній зв’язок від Учасника. Після того, як вказаний термін сплив Подарунок анулюється і Переможець не зможе його більше отримати.
  • 5.8. Подарунки, надсилаються Переможцям, які виконали всі умови цих Правил, на відділення Нової пошти, погоджене з Переможцем. Усі витрати за послуги доставки здійснюються за рахунок Організатора Акціі.
  • 5.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Переможцем Подарунку. Невиконання будь- яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок. Організатор має повне право відмовити в отриманні Подарунку у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і чинним законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та чинного законодавства України.
  • 5.10. Право власності на Подарунок Акції переходить до відповідного Переможця Акції з моменту отримання такого Подарунку Акції відповідно до умов цих Правил.
  • 5.11. Заміна Подарунків будь-яким іншим благом або грошовим еквівалентом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків, зазначених у цих Правилах.
  • 5.12. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунків, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
  • 5.13. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора. Такий Учасник Розіграшу не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.
  • 5.14. Якщо собівартість Подарунку перевищує суму 1625 грн. 00 коп. переможець зобов'язаний надати Організатору акції копію паспорту та код РНОКПП.
 • 6. Обмеження
  • 6.1. Організатор та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо прав на отримання Подарунків. Організатор та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Розіграшу і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Організатор та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Розіграшу і таке рішення оскарженню не підлягає.
  • 6.2. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників Розіграшу не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники Розіграшу не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Розіграшу.
  • 6.3. Учасники Розіграшу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів).
  • 6.4. У випадку наявності у Організатора підозри на шахрайство у діях Учасника Розіграшу/Переможця, Організатор має право виключити Учасника з Визначення Переможців без попереднього інформування та пояснення причин такого виключення.  
 • 7. Персональні дані
  • 7.1. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник Розіграшу підтверджує свою згоду на обробку, зберігання, транскордонну передачу персональних даних, наданих фотозображень, та використання наданої ним персональної та будь-якої іншої інформації Організатором Розіграшу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього для оголошення результатів на youtube-каналі Vist з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в ЗМІ у разі отримання Подарунків Розіграшу, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Розіграшу. Надання такої згоди також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
  • 7.2. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Розіграші, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Розіграшу.
  • 7.3. Протягом Періоду проведення Акції та вручення Подарунків Розіграшу відкликати Згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних можна шляхом направлення на електронну адресу pr@new-vist.com заяви про відкликання. Відкликання Згоди на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних автоматично виключає Учасника з Розіграшу. Після завершення Періоду проведення Розіграшу та вручення Подарунків Розіграшу відкликати згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних можна шляхом направлення на електронну адресу Організатора: pr@new-vist.com.
  • 7.4. Беручи участь у Розіграші, Учасник Розіграшу підтверджує, що він ознайомлений з його правами, як суб`єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право:
   1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   3) на доступ до своїх персональних даних;
   4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
   9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
   12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
  • 7.5. Протягом Періоду проведення Розіграшу та вручення Подарунків власником всіх переданих Учасниками Розіграшу персональних даних Учасників Розіграшу є Організатор Розіграшу. Організатор Розіграшу зберігає персональні дані Учасників Розіграшів протягом Періоду проведення Розіграшу та періоду вручення Подарунків, за винятком персональних даних Переможців Розіграшу, які зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Після завершення Періоду проведення Розіграшу та вручення Подарунків Організатор залишає базу персональних даних у себе та продовжує бути власником бази даних та буде зберігати та використовувати базу даних з рекламною/маркетинговою метою способами, визначеними цими Правилами, без обмеження за строком.  
 • 8. Технічні умови
  • 8.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Розіграші, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
  • 8.2. Організатор а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли за незалежних від Організатора.  
 • 9. Додаткові умови:
  • 9.1. Учасники можуть надсилати листи з питаннями щодо умов участі в Розіграші на адресу електронної пошти pr@new-vist.com. Організатор надає відповіді на питання Учасників Розіграшу щодо умов участі в Розіграші протягом 8 (восьми) календарних днів з дати отримання відповідного листа від Учасника.
  • 9.2. Своєю участю в Розіграші всі Учасники Розіграшу погоджуються з цими Офіційними правилами та зобов’язуються їх виконувати.
  • 9.3. Організатор а також залучені до проведення Розіграшу треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс- мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора а також залучених третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь у Розіграші стає неможливою.
  • 9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення базується на чинному законодавстві України, є остаточним і оскарженню не підлягає.
  • 9.5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Розіграшу, що проводиться в рамках цих Правил.

Vist.Market

Лидер на рынке ручного строительного инструмента Украины!

16 торговых марок

Эксклюзивно на рынке Украины

> 4500 ассортимент

И с каждым годом он только растет!