Інструкція з експлуатації ВЕНТИЛЯТОРА ВИТЯЖНОГО КАНАЛЬНОГО
Інструкція з експлуатації ВЕНТИЛЯТОРА ВИТЯЖНОГО ОСЬОВОГО
VERANO

Гарантiйнi умови на електро- та бензоінструмент ТМ Verano 

Гарантiйний строк експлуатацiї iнструменту ТМ Verano складає 24 мiсяця з дня продажу роздрiбною мережею або інтернет-магазином. 

Протягом гарантiйного строку власник iнструменту має право на безкоштовний ремонт виробу по несправностям, якi є наслiдком виробничих дефектiв. 

Без пред'явлення гарантiйного талону та товарного чеку, гарантiйний ремонт не виконується. При не повнiстю заповненому гарантiйному талонi, вiдсутностi оригiнальної упаковки з iнструкцiєю, претензії по якостi не приймаються. Технiчна перевiрка iнструменту (дефектацiя) на предмет встановлення гарантiйного випадку проводиться тiльки в авторизованому сервiсному центрi. 

УВАГА! При виконаннi ремонту вимагайте в Сервiсному Центрi номерний талон виконання ремонту, де обов'язково вказується вид та причина пошкодження, вид ремонту (чи необхiднiсть замiни), термiн, коди необхiдних для ремонту запасних частин, прiзвище та пiдпис особи, що прийняла вирiб до ремонту, дата прийому.

Порядок проведення гарантiйного ремонту:

1. При виявленнi явних дефектiв виробу або приладдя до нього необхiдно передати їx продавцю, що продав цей вирiб, з обов'язковим листом, у якому пояснюється ситуацiя виявлення дефектiв.

2. Гарантiйний ремонт здiйснюється безкоштовно.

3. При вiдмовi у гарантiйному ремонтi Сервiсний Центр зобов'язаний на вимогу клiєнта надати акт технiчної експертизи із зазначенням причин вiдмови.

4. Вiдправлення виробу на адресу сервiсного центру забезпечується органiзацiєю, що продала вирiб або на пряму постачальнику Віст Маркет.

Гарантiя не поширюється на випадки:

-    природний знос або вичерпання ресурсу деталей;

-    випадковi пошкодження (дефекти, заподiянi клiєнтом);

-    пошкодження в результатi стихiйних лих (природних явищ);

-    пошкодження, що виникли в наслiдок недбалого вiдношення або використання (недотримання температурного режиму, дiя рiдини, запилення, механiчне пошкодження, попадання всередину корпусу стороннiх предметiв);

-    пошкодження, викликанi аварiйним пiдвищенням або пониженням напруги в електромережi;

-    пошкодження, викликанi неправильним пiдключенням до електромережi;

-    пошкодження, викликанi дефектами системи, в якiй використовувався даний товар, або виникли в результатi з'єднання або пiдключення товару до iнших виробiв;

-    пошкодження, викликанi використанням виробу не за призначенням або з порушенням правил експлуатації.

-    не вiрно заповнено свiдоцтво продажу та гарантiйнi талони;

-    при наявностi слiдiв самостiйного ремонту;

-    вiдсутнiсть захисної пломби;

-    вiдсутнiсть, пошкодження або замiна серiйного номеру на виробi або гарантiйному талонi, або їx нетотожнiсть.

Короткий перелiк видимих пошкоджень, що виключають проведення гарантiйного ремонту:

-    вдавлений фiксатор вмикання;

-    сильне зовнiшнє чи внутрiшнє забруднення;

-    iржа на деталях;

-    слiди дiї високої температури чи вiдкритого полум'я;

-    зовнiшнi пошкодження корпусу;

-    механiчне пошкодження штепселя внаслiдок електричної iскри, штепсель вiдсутнiй або замiнений;

-    iншi пошкодження, викликанi перевантаженням чи недостатньою вентиляцiєю.

У випадку недотримання вимог експлуатацiї виробу гарантiйнi забов'язання анулюються, вирiб знiмається з гарантiйного обслуговування, претензiї фiрмою-виробником/постачальником не приймаються.

Vorhut

Гарантійні зобов’язання на електроінструмент та пневмоінструмент ТМ Vorhut


- Гарантійний строк експлуатації пневмоінструменту Vorhut складає від 6 до 24 місяці від дня продажу роздрібною мережею, або інтернет-магазином. 

- Гарантійний строк експлуатації електроінструменту  Vorhut складає 24 місяці від дня продажу роздрібною мережею, або інтернет-магазином. 

- На протязі гарантійного строку власник інструмента має право на безкоштовний ремонт виробу по несправностям, які є наслідком виробничих дефектів. 

- Без пред’явлення гарантійного талона, гарантійний ремонт не виконується. При не повністю заповненому гарантійному талоні, відсутністю оригінальної упаковки з інструкцією, претензії не приймаються. 

- Технічна повірка інструменту (дефектація) на предмет встановлення гарантійного випадку проводиться тільки в авторизованій майстерні.

 Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на наступні випадки:    

- Невиконання користувачем зазначених інструкцій з експлуатації та застосування інструменту не за призначенням. 

- При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, і пошкоджень, які викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також попадання сторонніх предметів у вентиляційні отвори.

- При несправностях, які викликані внаслідок нормального зношування виробу.

- При несправностях, які виникли внаслідок перевантаження, що зумовило вихід зі строю вузлів і деталей, а також внаслідок невідповідності параметрів тиску. 


- На швидкозношувані частини ( гумові ущільнювачі, фільтра) та змінні приладдя (перехідники, з’єднання,  адаптери та ін.)

- При спробах самостійного ремонту інструменту в гарантійний період.

- При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру зазначеному на інструменті та/або його невідповідність з указаним в гарантійному талоні. 

- При відсутності чека або документу який підтверджує купівлю інструмента.   Умови сервісного обслуговування «+1 рік»


- За умовами програм «+1 рік сервісу» власник інструмента має право на безкоштовне виконання робіт з ремонту інструменту на протязі 36 місяців від дати продажу інструмента роздрібною мережею, незалежно від гарантійного випадку. 

- Вартість запасних частин, у випадку не гарантійного випадку або після закінчення терміну дії основної гарантії, відшкодовується власником інструмента. 

- На роботи з технічного обслуговування інструменту дія не поширюється.


Статею 9 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено право споживача обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.Де і як можна здійснити обмін або повернення? 


Обмін або повернення товару можна здійснити у відділенні Нової пошти. 


Щоб повернути товар, необхідно написати заяву на повернення товару. Заяву, товар з повною комплектацією та товарний чек необхідно відправити за адресою:  Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Софіївська Борщагівка, відділення №3. Оплата доставки - за рахунок покупця. Повернення коштів покупцю здійснюється за реквізитами вказаними в заяві на повернення/обмін товару.  Розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день отримання продавцем заяви та товару, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів з моменту отримання товару інтернет-магазином. 


Vist.Market

Лідер на ринку ручного будівельного інструменту України!

16 торгових марок

Ексклюзивно на ринку України

> 4500 асортимент

І з кожним роком він тільки зростає!